Pamětní deska plk. Bedřicha Dvořákova 8. dubna - Chotěnov u Litomyšle (info) Navštívili jsme rodnou obec a připomínku letce.