Cesti_RAFaci_-_logo_120x160.png, 30kB
Email:
cestirafaci@seznam.cz
Telefon:
+420 776594885
Adresa:
Čeští RAFáci
Puklice 52
58831 Puklice (u Jihlavy)
Czech Republic
      ČEŠTÍ  RAFÁCI   -   CZECH  RAF  CREW      
facebook.gif, 1,3kB jazyk_cesky.png, 637B jazyk_anglicky.png, 826B

 


Toto je stará verze sekce Články, nová verze (dosažitelná standardně přes menu vlevo) obsahuje i původní starší texty včetně tohoto.

články

Činnost Sudetoněmeckého landsmanšaftu

Wiesbadenská dohoda
Bernd Posselt ve svém projevu na 61. sjezdu odsunutých Němců z Československa (22.5.2010) poměrně široce mluvil i o wiesbadenské dohodě. Označil ji za vizionářský dokument, jímž sudetoněmecká národnostní skupina učinila velký krok k českému národu a zvláště pak k úpravě budoucích vztahů mezi Čechy a sudetskými Němci.
Dále mluvčí sudetoněmeckého landsmanšaftu zdůraznil, že dohoda byla uzavřena mezi svobodnými Čechy v exilu. Ti ostatní, podle něj, již byli v tu dobu zotročení sovětským komunizmem na jedné straně a tehdejšími představiteli národnostní skupiny na straně druhé.

Co zakotvuje tzv. wiesbadenská dohoda?
ČI. 3 říká, že "Obě strany považují návrat sudetskoněmeckých vyhnanců do jejich domoviny za spravedlivý a tudíž samozřejmý."
ČI. 4 pak zajištuje náhrady škod: "Obě strany odmítají uznati vzájemně kolektivní vinu a v důsledku toho zavrhují myšlenku na pomstu, naproti tomu však požadují náhradu za škody, jež utrpěl jak český, tak sudetoněmecký lid, stejně jako žádají potrestání „duchovních původců spáchaných zločinů i jejich výkonných orgánů."
ČI. 5 pak zdůrazňuje: Obě strany jsou zajedno, že o konečném státně-politickém uspořádání rozhodnou oba národy, a to jakmile bude osvobozen český národ a jakmile se vrátí sudetští Němci do svých domovů. Aby mohly býti vytvořeny předpoklady nového soužití obou národů, které v průběhu tisíciletí žily v nejužším svazku a také v něm v budoucnu žíti budou, dohodly se obě strany, že k tomuto účelu ustaví Federální výbor. Obě strany budou v tomto výboru zastoupeny rovným dílem.

Jak vyplývá z uvedeného, cílem sudetských Němců je jejich návrat do České republiky, společné vlasti Čechů a Němců, nikoliv jako jednotlivců, ale jako druhý zemský národ, který by měl v ČR s českým národem rovné postavení a s ním přebudoval český stát na česko-německou federaci. Po návratu by sudetští Němci měli nárok na náhradu škod, které jim "vyhnáním" vznikly, a právo žádat potrestání původců spáchaných zločinů. V jednom z rozhovorů, které Karel Schwarzenberg poskytl německému tisku, vysloveně uvedl, že se cítí "Böhme" nikoliv "Tscheche". A podobně bychom se měli v budoucnosti cítit i my, Češi?

Pro svou "státoprávní" konstrukci, jež je v hrubém rozporu s Ústavou České republiky, můžou odsunutí Němci i v ČR najít stoupence, dokonce i ve vyšších funkcích, kteří budou ochotni s nimi na toto téma jednat. Mají velkou podporu, jíž se těší a budou těšit v řadě sdělovacích prostředků, např. v českém tisku v německých rukou, České televizi. Přisluhovači sudetských Němců své místo v našich dějinách již měli. A jejich následovatelé musí skončit obdobně jako jejich předchůdci.

Oldřich Zelený, Jihlava - člen Českého svazu bojovníků za svobodu (web)

 
Informace a materiály z tohoto webu lze využít pro připomínání památky našich letců a další pozitivní záměry v souladu s idejemi spolku.
Pokud by šlo o převzetí dat, publikování jinde, komerční oblast a podobně, považujeme za fér nás nejprve kontaktovat. Vynasnažíme se být ku pomoci.

 

Vyhledávání

Info a odkazy

Muzeum RAF Police
Informační Newsletter
Pravidelné články o čs. letcích:
Free Czechoslovak Air Force
Památníky čs. letcům RAF
Prosby
Kdyby se náhodou našel nějaký dobromyslný podporovatel naší činnosti... Budeme rádi :o)
Pozvánky (komplet: Aktuality)
1. června (sobota) - 2. června (neděle)
Aviatická pouť - Pardubice (web)
Kalendář (komplet: Aktuality)
19. dubna
František Kotiba (112) - plk., W/O RAF (stíhací pilot)
* 19.4.1912 Valpovo (Jugoslávie)
† 20.6.1944 u Spring Farm (V. Británie)
Rudolf Ptáček (106) - plk., W/O RAF (stíhací pilot)
* 19.4.1918 Kostelec nad Orlicí
† 28.3.1942 Kanál La Manche u Pas-de-Calais (Francie)
Novinky (komplet: Aktuality)
9. dubna
  Bohužel z důvodu nějaké potíže nefungují vložené Google Maps. Omlouváme se. Snad se to podaří brzy doladit.
Tipy na zajímavosti webu
V přípravě...
Weby přátel a další odkazy
airZone.TV, Flying Revue.
D. Švec, Cyriaci, KVH Sky Riders, KVH "Pětačtyřicítka" Brno, KHL Jindřichův Hradec, Centrum české historie, KVH 276th. Sqdn., Pterodactyl Flight, Classic Trainers, KX-B, Čs. letci, 21. zTL Čáslav, 22. zVrL Náměšť n. O., Spolek pro voj. pietní místa, ...
Shop 211 SQN, VálečníPtáci.Cz, Air-Shop.cz, Krtmítko pro duši, ... (více: Odkazy)