Prezentace o čs. válečných letcích 22. listopadu - Konferenční sál muzea, Jindřichův Hradec Byla představena činnost sdružení, shrnuto působení čs. válečných letců od První republiky po současnost, přiblížen projekt makety Spitfiru, ukázány dobové uniformy a letecká výstroj a probrána řada dalších témat. Velké díky patří přátelům z Klubu historie letectví Jindřichův Hradec za pozvání a milé přijetí.