Prezentace o čs. válečných letcích & beseda s plk. Emilem Bočkem 24. října - Ústav radioelektroniky VUT Brno (web) Přátelé z URELu nám umožnili realizovat jeden z pravidelných seminářů... tentokrát zcela mimo obvyklá témata. Sešlo se přes 50 posluchačů. S přípravou pomohl i náš spolupracovník Marasek. V první části byl nastíněn obecný přehled o osudech našich letců, ve druhé pak pan plk. Boček (info) poutavě vylíčil svůj nevšední životní příběh.