Odhalení Památníku obětem holocaustu a příslušníkům Royal Air Force 2. září - Trhová Kamenice Přijeli jsme podpořit Filipa Procházku z KVH 276th sqdn. (web), který inicioval vznik Památníku a připravil také související vystavu v místním muzeu. Aktu se zúčastnili i veteráni RAF plk. Emil Boček a plk. Pavel Vranský. Další fotogalerie: www.trhovakamenice.cz.