Cesti_RAFaci_-_logo_120x160.png, 30kB
Email:
cestirafaci@seznam.cz
Telefon:
+420 776594885
Adresa:
Čeští RAFáci
Puklice 52
58831 Puklice (u Jihlavy)
Czech Republic
      ČEŠTÍ  RAFÁCI   -   CZECH  RAF  CREW      
facebook.gif, 1,3kB jazyk_cesky.png, 637B jazyk_anglicky.png, 826B

 


Toto je stará verze sekce Články, nová verze (dosažitelná standardně přes menu vlevo) obsahuje i původní starší texty včetně tohoto.

články

Činnost Sudetoněmeckého landsmanšaftu

Wiesbadenská dohoda
Bernd Posselt ve svém projevu na 61. sjezdu odsunutých Němců z Československa (22.5.2010) poměrně široce mluvil i o wiesbadenské dohodě. Označil ji za vizionářský dokument, jímž sudetoněmecká národnostní skupina učinila velký krok k českému národu a zvláště pak k úpravě budoucích vztahů mezi Čechy a sudetskými Němci.
Dále mluvčí sudetoněmeckého landsmanšaftu zdůraznil, že dohoda byla uzavřena mezi svobodnými Čechy v exilu. Ti ostatní, podle něj, již byli v tu dobu zotročení sovětským komunizmem na jedné straně a tehdejšími představiteli národnostní skupiny na straně druhé.

Co zakotvuje tzv. wiesbadenská dohoda?
ČI. 3 říká, že "Obě strany považují návrat sudetskoněmeckých vyhnanců do jejich domoviny za spravedlivý a tudíž samozřejmý."
ČI. 4 pak zajištuje náhrady škod: "Obě strany odmítají uznati vzájemně kolektivní vinu a v důsledku toho zavrhují myšlenku na pomstu, naproti tomu však požadují náhradu za škody, jež utrpěl jak český, tak sudetoněmecký lid, stejně jako žádají potrestání „duchovních původců spáchaných zločinů i jejich výkonných orgánů."
ČI. 5 pak zdůrazňuje: Obě strany jsou zajedno, že o konečném státně-politickém uspořádání rozhodnou oba národy, a to jakmile bude osvobozen český národ a jakmile se vrátí sudetští Němci do svých domovů. Aby mohly býti vytvořeny předpoklady nového soužití obou národů, které v průběhu tisíciletí žily v nejužším svazku a také v něm v budoucnu žíti budou, dohodly se obě strany, že k tomuto účelu ustaví Federální výbor. Obě strany budou v tomto výboru zastoupeny rovným dílem.

Jak vyplývá z uvedeného, cílem sudetských Němců je jejich návrat do České republiky, společné vlasti Čechů a Němců, nikoliv jako jednotlivců, ale jako druhý zemský národ, který by měl v ČR s českým národem rovné postavení a s ním přebudoval český stát na česko-německou federaci. Po návratu by sudetští Němci měli nárok na náhradu škod, které jim "vyhnáním" vznikly, a právo žádat potrestání původců spáchaných zločinů. V jednom z rozhovorů, které Karel Schwarzenberg poskytl německému tisku, vysloveně uvedl, že se cítí "Böhme" nikoliv "Tscheche". A podobně bychom se měli v budoucnosti cítit i my, Češi?

Pro svou "státoprávní" konstrukci, jež je v hrubém rozporu s Ústavou České republiky, můžou odsunutí Němci i v ČR najít stoupence, dokonce i ve vyšších funkcích, kteří budou ochotni s nimi na toto téma jednat. Mají velkou podporu, jíž se těší a budou těšit v řadě sdělovacích prostředků, např. v českém tisku v německých rukou, České televizi. Přisluhovači sudetských Němců své místo v našich dějinách již měli. A jejich následovatelé musí skončit obdobně jako jejich předchůdci.

Oldřich Zelený, Jihlava - člen Českého svazu bojovníků za svobodu (web)

 
Informace a materiály z tohoto webu lze využít pro připomínání památky našich letců a další pozitivní záměry v souladu s idejemi spolku.
Pokud by šlo o převzetí dat, publikování jinde, komerční oblast a podobně, považujeme za fér nás nejprve kontaktovat. Vynasnažíme se být ku pomoci.

 

Info a odkazy

Muzeum RAF Police
Informační Newsletter
Pravidelné články o čs. letcích:
Free Czechoslovak Air Force
Památníky čs. letcům RAF
Prosby
Kdyby se náhodou našel nějaký dobromyslný podporovatel naší činnosti... Budeme rádi :o)
Pozvánky (komplet: Aktuality)
1. července, 9:00 - 17:00 (středa) - 31. srpna (pondělí)
Muzeum RAF s expozicí věnovanou čs. letcům - Zámek Police u Jemnice (web)
3. července, 9:00 - 19:00 (pátek) - 5. července (neděle)
Výstava věnovaná českoslovenckým letcům - Krásné u Mariánských Lázní, č.p. 182 (web)
Kalendář (komplet: Aktuality)
7. července
Jindřich Landsman (100) - plk., W/O RAF (stíhací pilot)
* 7.7.1920 Bratislava (Slovensko)
† 15.6.1945 Kanál La Manche u Potter Bridge (V. Británie)
Novinky (komplet: Aktuality)
8. května
  U příležitosti 75. výročí vítězného konce 2. světové války byla k úctě a připomínce čs. letců připravena velká aktualizace webu.
Do databáze bylo doplněno 480 letců, takže nyní zahrnuje všichny piloti, osádky, letce ve výcviku,... celkem 1297 jednotlivců.
Sekce Čs letci v RAF: přehled, mapa a profily má již kompletní přehledovou mapu rodišť v rámci ČR.
Automatický kalendář na úvodní straně i sekce Kalendář byly rozšířeny na všechny letce v databázi.
Kéž je tak web ještě více ku pomoci při hledání a prvotním seznámení s Hrdiny od nás a naznačí čtenáři možné další cesty při poznávání jejich odkazu.
Tipy na zajímavosti webu
V přípravě...
Weby přátel a další odkazy
airZone.TV, Flying Revue.
D. Švec, Cyriaci, KVH Sky Riders, KVH "Pětačtyřicítka" Brno, KHL Jindřichův Hradec, Centrum české historie, KVH 276th. Sqdn., Pterodactyl Flight, Classic Trainers, KX-B, Čs. letci, 21. zTL Čáslav, 22. zVrL Náměšť n. O., Spolek pro voj. pietní místa, ...
Shop 211 SQN, VálečníPtáci.Cz, Air-Shop.cz, Krtmítko pro duši, ... (více: Odkazy)