Cesti_RAFaci_-_logo_120x160.png, 30kB
Email:
cestirafaci@seznam.cz
Telefon:
+420 776594885
Adresa:
Čeští RAFáci
Puklice 52
58831 Puklice (u Jihlavy)
Czech Republic
      ČEŠTÍ  RAFÁCI   -   CZECH  RAF  CREW      
facebook.gif, 1,3kB jazyk_cesky.png, 637B jazyk_anglicky.png, 826B

články

1. ledna 2020

Dovolte, abychom Vám s počátkem nového roku předložili jednu ze zásadních tezí, kterou chováme v našich srdcích už řadu let a snažíme se ji předávat společnosti.

Hrdinové od nás

Českoslovenští váleční letci patří mezi národní hrdiny, na které můžeme a máme být právem hrdi. Aktivně se postavili zlu nacismu, bojovali a umírali za obnovu vlasti, naději na budoucnosti. Rovněž tak za svobodu, i tu naši.
Jejich osobnosti jsou nám všem velmi blízké - narodili se v našich vesnicích a městech, jejich životy jsou spojeny přímo s naším okolím, éra jejich žití se dotýká nedávné minulosti a zasahuje až do té naší, soudobé.
... tedy skutečně, "hrdinové od nás".

Ve svazku britského Královského letectva Royal Air Force bojovalo přibližně 2500 Čechoslováků. Z nich přibližně polovina sloužila v našem letectvu již před válkou. Další se přidali během průběžného doplňování ať již z řad pozemní armády, krajanů, či dalších rekrutů. Téměř 500 jich položilo život.

Bojem a obětí naplňovali nejen osobní vlastenecké cítění a touhu po obnovení Československa, ale i vojenskou přísahu, jejíž text má velkou hloubku.

Přísaha příslušníků československé armády v letech 1918 až 1939
Přísaháme při všem, co jest nám svato, a v plné shodě se svým svědomím a přesvědčením,
že budeme poslušni presidenta a vlády republiky Československé a všech svých velitelů, presidentem a vládou ustanovených;
přísaháme, že budeme bez odmluvy plniti jejich nařízení vždy a všude, i v nebezpečí, bez váhání a odporu,
že svých vojsk neopustíme, ale i životy své ochotně dáme na ochranu vlasti a za její svobodu;
přísaháme, že budeme druh druha milovati, k sobě věrně státi, v nebezpečí se neopouštěti,
ale až do konce se brániti tak, jak nám káže mužná čest a vědomí povinností občanských.
Tak přísaháme!

Velmi silná a inspirující slova gradují v závěru.
"...jak nám káže mužná čest..." - čest, pevnost charakteru, prostá slušnost, rovná páteř... základ dobrého člověka.
"... vědomí povinností občanských..." - každému jednotlivci je nezbytně přiznáno mnoho práv, ale ruku v ruce s nimi jdou i povinnosti, služba... člověk není na světě jen sobecky pro sebe a své zájmy, ale naopak.

Od První republiky po současnost
Do letectva byli zařazováni zájemci na základně důkladného výběru a zejména létající tak personál patřil k elitě armády a to i v morální oblasti. Úroveň této zbraně byla vysoká. Spád událostí ve 30. letech, mobilizace, Mnichov a Druhá republika byli předzvěstí kritické zkoušky.
Ze své domoviny, okupované po 15. březnu 1939 nacistickým Německem, odcházeli dobrovolně, ne rozkazem. Jejich osobní rozhodnutí bylo prvním a klíčovým krokem. Šli vstříc nejistou cestou nejisté budoucnosti, avšak s jasným cílem.
Většina z nich směřovala během jara a léta do Polska, tam o ně ale neměli valný zájem. Museli dál. Cesta do Francie vedla přes podepsání závazku do Cizinecké legie, tedy jediné jednotky způsobilé přijímat cizí státní příslušníky. Vycvičené letce tížila vyhlídka na pěchotní martyrium v severní Africe, ale alternativa nebyla. Útěchu měli v ústním příslibu, že v případě vypuknutí války budou převedeni k francouzskému letectvu. Už proto právě jim přineslo 1. září naději, že dostanou šanci bojovat a vítězstvím získat zpět milovanou republiku.
Jejich boj trval prakticky celou válku, od bitvy o Francii završené evakuací do Velké Británie, přes odhodlanou službu ve vzduchu i na zemi u mnoha jednotek stíhacích, bombardovacích, výcvikových, dopravních i jiných až do Dne vítězství 8. května 1945.
Návrat byl politicky svolen až po třech měsících a už tehdy byl znát kradmý nástup dalšího zla - po zrůdném nacismu proradný komunismus. Po rudém puči v únoru 1948 byli téměř všichni váleční letci vyhozeni z armády, či zaměstnání, vězněni, perzekvováni, mnoho bylo nuceno volit druhý exil. Zločinný režim se snažil charakterní osobnosti zadupat.
Nové svobody po listopadu 1989 se jich řada nedočkala, rehabilitace v 90. letech i částečné obnovení zájmu společnosti přinášejí naději, že odkaz zůstane živý...

Odkaz hrdinů
Samozřejmě, tak jak pocházejí od nás, narození v nedávné minulosti, tak jsou nám podobní dispozicemi pro dobré i méně dobré stránky člověka. Pokorní tehdy i nyní si onu prostou lidskou nedokonalost uvědomují a, snad právě proto, se o to více snaží poznávat a posilovat to kladné, skutečně přínosné.
Svým životem a službou prokázali vlastnosti souznící s řadou obecně platných vyšších ideálů, které jsou hodny následování.
Mezi ně patří čestnost, pevný charakter, vytrvalost, statečnost,... a v neposlední řadě opravdové srdečné vlastenectví.

Inspirace, zejména pro mládež, je jistě nejlépe předatelná právě s podporou dobrého příkladu, vzoru - ať už z okruhu válečných letců, či dalších skutečných osobností, ale i mnoha takřka bezejmenných hrdinů všedního dne s opravdobou snahou o volbu a následování nelehké cesty k obecně dobrému.

Střípky inspirace

"Hrdinové"? Bez pochyby a v obecné shodě většiny společnosti (po 40-ti leté komunistické devastaci národa snad již konečně).
"Od nás"? Místy narození, žitím před válkou i po ní, spojeni s většinou našeho území, přímo v lokaci zdejšího čtenáře, či z blízkého okolí.

Místa narození čs. válečných letců
Postupně vytváříme databázi osobností, jež je zobrazena v sekci Čs letci v RAF: přehled, která je vylepšenou podobou celkového Seznamu, místy opraveného a hlavně doplněného o mnoho dalších údajů.

Mista_narozeni_letcu_v_ramci_CR_200101__600x350.png, 367kB
Místa narození letců v rámci ČR (při stavu databáze z 1.1.2020)

Období žití čs. válečných letců
Udržujeme výčet letců RAF, kteří jsou mezi námi.
Součástí Přehledu představeného výše jsou i data narození a úmrtí, jsou-li známa.
Vytvořili jsme Kalendář narozenin, v něžm je chronologický přehled den po dni zahrnující stíhací piloty (přidáni budou i všichni další, jakmile bude databáze ještě kompletnější). Odtud vychází i automatický kalendář zobrazený na úvodní stránce webu.
Každoročně připravujeme i Přehled výročí, který obsahuje 100. výročí narození, 75. a 80. výročí úmrtí mužů z létajícího personálu.

Příběh letců
Těžká cesta našich hrdinů v obrazech.


Video o Československých válečných letcích, jehož autorem je kamarád Petr 'Matylda' Macek.

Pevný charakter, čest
Letec Stanislav Rejthar z Kuroslep u Náměště nad Oslavou, velký vlastenec a moudrý člověk, dlouhá léta obětavě sloužil naší zemi a národu. Za dob komunistické zlovůle jej však ztrápily neustálé perzekuce...
Jeho cítění hodnot a priorit podtrhuje následující vyjádření.

Odkaz plk. i. m. Stanislava Rejthara
Jsem voják, k tomu jsem se v mládí sám rozhodl. A jako voják nabídl jsem vlasti svůj život.
Vlast měla právo odejmout mi vše - zdraví, budoucnost i štěstí.
Zbyla mi nyní jen má čest a tu si chci udržet celou, bez poskvrny, neboť ona je dědictvím mých dětí!


Naznačené teze, priority a ideály jsou inspirací také pro naše konání - v upřímné snaze a pokoře se snažit o důstojnou připomínku válečných letců, jakož i být svou službou ku pomoci společnosti.
Joe
 
Informace a materiály z tohoto webu lze využít pro připomínání památky našich letců a další pozitivní záměry v souladu s idejemi spolku.
Pokud by šlo o převzetí dat, publikování jinde, komerční oblast a podobně, považujeme za fér nás nejprve kontaktovat. Vynasnažíme se být ku pomoci.

 

Vyhledávání

Info a odkazy

Muzeum RAF Police
Informační Newsletter
Pravidelné články o čs. letcích:
Free Czechoslovak Air Force
Památníky čs. letcům RAF
Prosby
Kdyby se náhodou našel nějaký dobromyslný podporovatel naší činnosti... Budeme rádi :o)
Pozvánky (komplet: Aktuality)
1. června (sobota) - 2. června (neděle)
Aviatická pouť - Pardubice (web)
Kalendář (komplet: Aktuality)
19. dubna
František Kotiba (112) - plk., W/O RAF (stíhací pilot)
* 19.4.1912 Valpovo (Jugoslávie)
† 20.6.1944 u Spring Farm (V. Británie)
Rudolf Ptáček (106) - plk., W/O RAF (stíhací pilot)
* 19.4.1918 Kostelec nad Orlicí
† 28.3.1942 Kanál La Manche u Pas-de-Calais (Francie)
Novinky (komplet: Aktuality)
9. dubna
  Bohužel z důvodu nějaké potíže nefungují vložené Google Maps. Omlouváme se. Snad se to podaří brzy doladit.
Tipy na zajímavosti webu
V přípravě...
Weby přátel a další odkazy
airZone.TV, Flying Revue.
D. Švec, Cyriaci, KVH Sky Riders, KVH "Pětačtyřicítka" Brno, KHL Jindřichův Hradec, Centrum české historie, KVH 276th. Sqdn., Pterodactyl Flight, Classic Trainers, KX-B, Čs. letci, 21. zTL Čáslav, 22. zVrL Náměšť n. O., Spolek pro voj. pietní místa, ...
Shop 211 SQN, VálečníPtáci.Cz, Air-Shop.cz, Krtmítko pro duši, ... (více: Odkazy)